Water, het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend maar het is eigenlijk heel bijzonder.


Binnen de industrie wordt veel water gebruikt, onder andere als middel om warmte te transporteren. Aan inname en lozing zijn steeds hogere kosten verbonden. Besparing van water betekent reductie van uw kosten.

Gebruik van water brengt risico's met zich mee.


In stoomketels kan water zorgen voor corrosie en vorming van ketelsteen. Dit kan voor een verkorting van de levensduur van de installaties zorgen. Ketelsteen verlaagt tevens de warmteoverdracht.

In koeltorens vindt verdamping van water plaats, waardoor de concentratie van opgeloste materialen toeneemt (indikking). Dit kan ervoor zorgen dat er (kalk)aanslag op warmte-uitwisselende oppervlakten wordt gevormd. Hierdoor wordt het rendement sterk verlaagd. In koelwatersystemen kunnen bacteriologische vervuiling en corrosie optreden. Dit verhoogt de kans op rendementsverlies en gezondheidsrisico's.

Bij zowel stoomketels als koeltorens moet water worden gespuid om de indikking niet te hoog te laten worden. Teveel spuien betekent echter hogere kosten voor waterinname en -lozing en door energieverlies.

Periodieke controle van de waterstromen signaleert problemen in een vroeg stadium, zodat eventuele gevolgen beperkt blijven. Een goede waterhuishouding kan de kosten voor water- en energieverbruik reduceren.

Aandacht voor uw water bespaart u geld.